Tvorba loga

Logo je základnou súčasťou komplexnej vizuálnej identity, ale môže fungovať aj bez nej. Jeho krása spočíva v jednoduchosti, dôvtipe a symbolizme. Je vizuálnym identifikátorom, vďaka ktorému sa vaša značka stane viditeľnou, zapamätateľnou a ľahko odlíšiteľnou od konkurencie. Na logu jednoducho záleží.

 

1

Definícia značky

V prvom kroku s klientom definujeme, čo robí jeho značku unikátnou. Aká je jej vízia a misia a aké hodnoty reprezentuje jeho spoločnosť alebo produkt. Tieto indície nám pomôžu pri ďalšom kroku nakresliť symbol, ktorý ich bude zosobňovať a ľahko ich odlíši od konkurencie.


 

2

Príprava návrhov

Výsledkom tohto procesu je množstvo skíc. Nie všetky budú dokonale reprezentovať hodnoty vašej spoločnosti. Po dôkladnej selekcii tie najsilnejšie návrhy pripravíme do digitálnej podoby a aplikujeme ich na rôzne reklamné predmety. Takto dokážete pochopiť, ako logo funguje v praxi.


 

3

Prezentácia

Klientovi osobne odprezentujeme návrhy a dôvody, ktoré nás viedli k týmto riešeniam. Po výbere víťazného návrhu klientom, pristúpime k zapracovaniu prípadných pripomienok. Po tomto kroku nasleduje ešte jedno kolo odsúhlasenia. Nakoniec logo vyleštíme do dokonalosti, vyexportujeme v rôznych grafických formátoch a odovzdáme klientovi.


 

4

Finalizácia

V záverečnom kroku vytvoríme logo manuál. V tomto dokumente bude definovaná podoba loga, jeho farebnosť a použitá typografia. Neoddeliteľnou súčasťou sú pravidlá použitia loga, jeho ochranná zóna pre zabezpečenie korektného umiestňovania alebo nepovolené spôsoby.

Potrebujete vytvoriť logo, ktoré bude dlhodobo reprezentovať hodnoty vašej firmy?

Tak začnime