Cieľom projektu bolo vytvorenie názvu pre sieť kvetinárstiev. Impulz prišiel zo strany klienta, ktorý sa chystal otvoriť novú prevádzku, ktorá je fúziou kvetinárstva a kaviarne. Pri tejto príležitosti potreboval zmenu mena, ktorá zastreší aj staršie prevádzky a vytvorí sa tak konzistentný brand.

Pri kreovaní názvu sme sa chytili myšlienky, že by názov mohol zosobňovať samotnú profesiu kvetinára. Vytvorili sme fiktívnu postavu, ktorú sme pomenovali Florista. Znie to viac chic a sofistikovane než kvetinár.

Tým, že názov zosobňuje fiktívnu postavu, je ľahko ohýbateľný pri bežných rozhovoroch. “Mám kvety od Floristu” alebo “Idem na kávu k Floristovi.” Názov taktiež ponúka priestor pre pomenovanie ďalších prevádzok, ako Florista Bistro alebo Florista Cafe.

Sú hodnoty vašej značky zrozumiteľné pre zákazníkov? Ak si nie ste istý, je čas porozprávať sa.

Stretnime sa