Kráľovská identita mesta Trnava

Cieľom projektu bolo navrhnutie komplexnej vizuálnej identity mesta Trnava. Jej úlohou je zjednotenie lôg a označenia inštitúcií, ktoré patria pod samosprávu mesta. Nový vizuálny štýl nemá plniť iba oficiálnu funkciu, ale má preniknúť aj do komunikácie so samotnými občanmi.

Trnava je prvé slobodné kráľovské mesto. Pri tvorbe loga sme sa odrazili od tohto faktu a použili sme symbol kráľovskej koruny. Zámerne sme nevyužívali symbol kolesa, ktoré sa nachádza v erbe mesta. Keďže tento vizuálny prvok využíva niekoľko nezávislých organizácií vrámci mesta, logo mesta by nebolo dostatočne originálne a odlíšiteľné.

Hlavnú farebnú paletu tvoria dve farby typické pre Trnavu. Žltú sme však nahradili okrovo zlatou, aby identita viac evokovala kráľovské mesto. Nosným vizuálnym prvkom, ktorý sa objavuje na všetkých tlačovinách, je jednoduchá šrafúra symbolizujúca mestské hradby.

Sú hodnoty vašej značky zrozumiteľné pre zákazníkov? Ak si nie ste istý, je čas porozprávať sa.

Stretnime sa