Zadaním bolo vytvoriť logo a komunikáciu spoločnosti, ktoré vysvetlia jej problematiku. Identita firmy, ktorá sa zaoberá výrobou prefabrikovaných modulárnych kúpeľní, mala vyzerať technicky a výrazne.

Idea kocky v kocke podčiarkuje princípy produktového riešenia modulárnych kúpelní, ktoré sú vkladané do nezávisle vznikajúcej stavby. Editáciou siluety kocky pomocou bielych línií, sme vytvorili začiatočné písmeno názvu Stavex, ktoré funguje aj samostatne ako ikona.

Technológia modulárnych kúpelní je efektívna vo viacerých smeroch – spolupráca s jedným dodávateľom, úspora času a nákladov, presné načasovanie a kontrolovateľná kvalita. Tieto benefity sme zhrnuli v minimalistickou slogane "stavajte efektívnejšie". Princípy riešenia modulárnych kúpeľní sme zrozumiteľným spôsobom odprezentovali na praktickej a minimialistickej webstránke.

www.stavexnitra.sk

Sú hodnoty vašej značky zrozumiteľné pre zákazníkov? Ak si nie ste istý, je čas porozprávať sa.

Stretnime sa