Vizuálna identita

Vizuálna identita dodá vašej firme jedinečnú grafickú tvár. Tento originálny systém tvarov, farieb, typografie a fotografií pokryje celé spektrum vizuálnej komunikácie do najmenších detailov. Vďaka konzistencii sa stáva tichým ambasádorom vašej značky tam, kde končia ľudské slová.

 

1

Definícia značky

V prvom kroku s klientom definujeme, čo robí jeho značku unikátnou. Aká je jej vízia a misia a aké hodnoty reprezentuje jeho spoločnosť alebo produkt. Tieto indície nám pomôžu pri ďalšom kroku vytvoriť unikátny grafický štýl, ktorý bude vizuálne odzrkadlovať charakteristiku firmy.


 

2

Príprava návrhov

Na základe nami zostavených moodboardov pozostávajúcich z farebných paliet, písiem a fotografií korešpondujúcich s hodnotami značky, na mieru vytvoríme niekoľko návrhov. Tvoríme s dôrazom na funkčnosť, jednoduchosť, výraznosť a odlíšiteľnosť. Návrhy identity nakoniec zasadíme do reálneho prostredia, aby na základe ukážok klient pochopil, ako identita funguje.


 

3

Prezentácia

Klientovi osobne odprezentujeme návrhy a dôvody, ktoré nás viedli k týmto riešeniam. Po výbere víťazného návrhu klientom, pristúpime k zapracovaniu prípadných pripomienok. Po tomto kroku nasleduje ešte jedno kolo odsúhlasenia. Nakoniec vyexportujeme zdrojové dáta jednotlivých layoutov a odovzdáme klientovi.


 

4

Finalizácia

V záverečnom kroku vytvoríme dizajn manuál. V tomto dokumente bude definovaný celý systém vizuálnej identity. Tento manuál bude slúžiť aj pre tvorbu nových layoutov a aplikácií firemnej identity. Vďaka nemu ostane vaša identita graficky konzistentná a dokáže reprezentovať vašu firmu na veľmi dlhé obdobie.

Potrebujete vytvoriť identitu, ktorá bude dlhodobo reprezentovať hodnoty vašej firmy?

Tak začnime