Cieľom projektu bol návrh loga a vizuálnej identity novovznikajúceho rádia v Trnave. Zmyslom rádia je pôsobiť pozitívnym dojmom, komunikovať jednoducho a výrazne.

Vizuálna podoba loga reprezentuje jeden zo základných komunikačných sloganov rádia – počúvajte s úsmevom. Jednoduchý grafický úsmev sa objavuje aj ako samostatný prvok vo vizuálnej identite.

Základny kameň vizuálneho štýlu tvorí kombinácia výraznného bezpätkového písma a farebných plôch. Táto kombinácia necháva vyznieť úderné správy, ktoré chce rádio komunikovať so svojimi poslucháčmi.

Sú hodnoty vašej značky zrozumiteľné pre zákazníkov? Ak si nie ste istý, je čas porozprávať sa.

Stretnime sa