Obalový dizajn

Tvorba obalového dizajnu je komplexná kreatívna disciplína, pri ktorej okrem vizuálneho štýlu prihliadame aj na ergonómiu a produkčnú cenu. Originálnou grafikou dokážeme rozpovedať príbeh vášho produktu. Vďaka použitému materiálu a tlačovým technológiám vytvoriť príjemný haptický zážitok. Tvoríme obaly, ktoré prebudia vaše zmysly.

 

1

Koncept a cena

V prvom kroku si s klientom definujeme mantinely. Určíme grafický jazyk, ktorým má obal komunikovať a vďaka dopredu stanovenému cenovému stropu vieme zvoliť patričné obalové materiály a použité tlačové technológie. Uvažujeme triezvo a na základe klientových možností. 


 

2

Grafika

Výhoda obalu je tá, že si ho zákazník môže prezerať v rukách a zoznámiť sa s ním. Vďaka tvarom, farbám a typografii dokáže váš obal komunikovať so zákazníkom. V tomto kroku tvoríme vizuálnu dramaturgiu informácii o výhodách, zložení alebo pôvode vášho produktu.


 

3

Výroba

To, čo vyzerá dobre na monitore, nemusí vyzerať rovnako aj po vytlačení. Vo finálnom kroku konzultujeme s našou partnerskou tlačiarňou použité tlačové a zušľachťovacie technológie. Obal pripravíme do tlače tak, aby vo výsledku svojim spracovaním očaril vašich zákazníkov.

Potrebujete vytvoriť obal, do ktorého sa vaši zákazníci zamilujú?

Tak začnime