The Studio Berries

Cieľom projektu bolo zbúranie greenwashing mýtov o obalovom dizajne kávy. Našou úlohou bolo vymyslieť produkt, ktorý bude trvalo udržateľný z pohľadu samotnej produkcie kávy a materiálov použitých pre jej balenie.

Projekt bol našou vlastnou iniciatívou. Preto sme sa pri tvorbe názvu inšpirovali menom nášho štúdia. Maliny a káva majú jedno spoločné. Obe rastliny plodia bobuľové plody. Týmto jednoduchým prepojením vznikol názov The Studio Berries.

V súčasnosti sa zákazníci stretávajú s vymývaním mozgov v zmysle ekológie. Firmy budujú svoj marketing na benefitoch biodegradovateľných obalov, ktoré sa dajú kompostovať. Na prvý pohľad je to krásna myšlienka, ale nie každý má doma kompost. Tým pádom obaly končia v bežnom komunálnom odpade. Pri triedení sa kompostovateľné obaly vyraďujú, pretože ich nie je možné recyklovať. Tým pádom putujú na skládku.

Po konzultácii s odborníkmi sme siahli po moderných recyklovateľných materiáloch, ktoré sú jednotypové. Vrecko pre uskladnenie kávy je 100% LDPE plast. Etiketa je vytlačená na up-cyclingový papier, ktorý bol obohatený o vedlajší produkt z iného výrobného procesu – šupinky, ktoré odpadávajú z kávových zŕn pri pražení. Konce etikety sú spojené patentom bez použitia lepidla. Samotný papierový rukáv je nasadený na plastové vrecko taktiež bez leipvej látky. Takto sa dá jednoducho odobrať a separovať do papiera.

Sú hodnoty vašej značky zrozumiteľné pre zákazníkov? Ak si nie ste istý, je čas porozprávať sa.

Stretnime sa