Značka Dakys predáva čajové zmesy prémiovej kvality. Jej cieľom je pôsobiť exkluzívne a osloviť široké vekové spektrum zákazníkov. Našou úlohou bolo vytvoriť dizajn loga a obalov, ktoré budú reprezentovať hodnoty tohto výrobcu – prémiová kvalita, prírodný a udržateľný produkt, moderný prístup.

Cieľom značky Dakys je pôsobiť prémiovo a exkluzívne. Prihliadnuc na tento fakt sme však nechceli zostať pri konzervatívnej grafike. Prostredníctvom lineárnej ilustrácie sme zobrazili priaznivé účinky každého čaju. Postavy zobrazujúce energiu, uvolnenie alebo pokojný spánok sú zasadené do iluzórnej krajiny, ktorú tvoria rastliny čajovej zmesy.

Partnerom ilustrácií je minimalistická typografia. Písmo Nakoso ponúka zaujímavý kontrast jednotlivých ťahov písma, vďaka čomu pôsobí súčasne, ale zároveň má v sebe kus elegancie.

Sú hodnoty vašej značky zrozumiteľné pre zákazníkov? Ak si nie ste istý, je čas porozprávať sa.

Stretnime sa