Trnavská hudobná jar

Našim zadaním bolo vytvoriť vizuálnu identitu pre medzinárodný festival klasickej hudby. Úloho výslednej grafiky je komunikovať rozmanitosť a zároveň lokálnosť podujatia.

Vizuálna identita je vytvorená z troch nosných prvkov. Rozmanitosť a istú hravosť sme definovali písmom History Pro, ktoré ponúka vrstvenie rôznych štýlov. Použité grafické tvary odkazujú na klenby mestských hradieb v Trnave. Poslednou ingredienciou sú fotografie hudobných nástrojov, ktoré na danom vystúpení dominujú.

Sú hodnoty vašej značky zrozumiteľné pre zákazníkov? Ak si nie ste istý, je čas porozprávať sa.

Stretnime sa