Tradičný trnavský jarmok

Zadaním bolo vytvoriť sériu plagátov propagujúcich tradičné podujatie v meste Trnava. Ročník 2022 bol výnimočný novými eventmi  konajúcimi sa pod hlavičkou Tradičného trnavského jarmoku. Tie bolo potrebné predstaviť publiku. 

Vizuál podujatia sme uchopili formou miniatúr, ktoré zobrazujú fiktívne scény pripomínajúce jednotlivé eventy. Pomocou artefaktov pre jednotlivé podujatia sme dokázali vytvoriť príbehy zamrazené v čase, ktoré prebúdazjú ľudskú fantáziu. 

Sú hodnoty vašej značky zrozumiteľné pre zákazníkov? Ak si nie ste istý, je čas porozprávať sa.

Stretnime sa