Predmetom zadania bolo vytvorenie tlačenej prezentácie  a webovej stránky pre projekt obchodného centra Plaza. Materiál mal slúžiť na oslovovanie potenciálnych nájomcov obchodných priestorov. Svojou komplexnosťou má predstaviť projekt do najmenších detailov.

Klient nás oslovil s existujúcim logom. Našou úlohou bolo vybrať vhodný typ písma a definovať farebnú paletu. Výber farieb evokuje modernosť, minimalizmus a radosť z nakupovania. Dôležitým momentom vizuality je aj práca so samotným symbolom z loga. V prezentácii sme mu ponúkli väčší priestor než len v ľavom hornom rohu na obálke.

V prezentácii sa nachádza množstvo demografických údajov. Pre ich jednoduché pochopenie sme informácie odkomunikovali prostredníctvom detialných infografík a mapy.

 

Sú hodnoty vašej značky zrozumiteľné pre zákazníkov? Ak si nie ste istý, je čas porozprávať sa.

Stretnime sa