Plagáty pre mesto Trnava

Mesto Trnava patrí medzi najprogresívnejšie slovenské mestá v oblasti kultúry. Pre svojich občanov pripravuje pikniky a rôznorodé hudobné, divadelné či výtvarné podujatia. Nesústredí sa iba na mladé publikum, oslovuje a spája všetky generácie.

Požiadavkou mesta Trnava je vytváranie vizuálne atraktívnych plagátov reprezentujúcich široké spektrum kultúrnych podujatí. Vizualita každého z podujatí by mala rešpektovať vekový priemer publika, pre ktoré je podujatie určené.

Tlačoviny

malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
Riešenie

Plagáty pre mesto Trnava tvoríme už piaty rok. Výber prezentovaných plagátov je iba zlomok z našej tvorby. Pôvodne sme chceli vytvoriť univerzálnu šablónu, ale zistili sme, že každé podujatie je tak výrazné, že potrebuje individuálny prístup. Pojítkom všetkých plagátov je určitá dávka vizuálnej hravosti, pestrosti farieb a prepracovanej typografie.

malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
malina studio
malina studio