Medicinbal

Medicinbal je spoločnosť pôsobiaca v oblasti organizovania konferencií s medicínskou tématikou. Klient nás oslovil v procese vzniku značky. Mohli sme si dovoliť vytvoriť moderný vizuálny štýl bez pátosu tradície. Logo je geometrickou štylizáciou retro medicinbalu. Stehy na lopte tvoria písmeno M. Logo je ľahko aplikovateľné na celé spektrum propagačných materiálov. Základná modro-biela farebnosť symbolizuje čistotu medicíny. Prepájajúcim prvkom vizuálnej identity jednotlivých konferencií sú čisté geometrické ilustrácie, ktoré vždy reflektujú nosnú tému podujatia

medicinbal logo design
medicinbal corporate design
medicinbal web design
medicinbal brochure design
medicinbal layout typography
medicinbal web design
medicinbal poster

Vytvorme spolu úspešnú značku

Kontakt

+421 903 477 057
info@malinastudio.sk

Adresa

Coworking Cvernovka
Račianska 78
831 02 Bratislava

Nasledujte nás

Facebook
Instagram
Pinterest

© Malina Studio — branding agency. All rights reserved.